Pot demanar cita prèvia on-line, servei d’atenció dilluns a divendres

No es pot denunciar per aquest sistema cap fet en què hi hagi hagut VIOLÈNCIA FÍSICA EN LES PERSONES. Tampoc es pot denunciar per aquest sistema cap fet en què la víctima hagi vist als AUTORS o estigui en condicions d’identificar als AUTORS.

Segons acord de coordinació, aquestes denúncies s’han d’interposar davant del Cos de Mossos d’Esquadra

https://mossos.gencat.cat/es/temes/denuncies/

Seleccioni el motiu de la cita, data i franja horària disponible, i completi les dades del formulari